Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki olup Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş olan tüm Kullanıcı/ Üyeler işbu Gizlilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri de kabul etmiş sayılırlar.

İşbu Gizlilik Politikası http:/DESINATOR.net adresinde yer alan web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen, üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemekle birlikte üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğindedir.

DESİNATOR.NET, üyesi kullanıcılarının kişisel verilerini , IP adreslerini daha etkin ve güvenli bir platform sunabilmek ,müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, üyelerini tasnif ve kategorize etmek ve demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılabilecektir.

DESİNATOR.NET platformu üzerinde oluşturulan , paylaşılan her türlü ticari ve kişisel bigi ve veri DESİNATOR.NET portalının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla işlenebilecek olup iletilen ticari ve kişisel tüm bilgiler, DESİNATOR.NET veya işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler tarafından doğrudan tanıtım, iletişim kurmak pazarlama, reklâm, istatiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, ve dağıtım yapmak amacıyla kullanabilmekte ve işlenmektedir.

DESİNATOR.NET kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunmasında , gizliliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini ticari, özel ve gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişi tarafından öğrenilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak DESİNATOR.NET kendi Portalı üzerinden başka uygulama ve sitelere link verebilmekte olup, DESİNATOR.NET işbu linkler aracılığı ile erişim sağlanan site ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

DESİNATOR.NET , Türk yasalarına göre yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

DESİNATOR.NET, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

DESİNATOR.NET , kullanıcılarla akdettiği kullanım sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

DESİNATOR.NET, pazarlama ve on-line reklamcılık yapmak maksadıyla tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile siteye gelen kullanıcıların sitedeki davranışlarını ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa ve hedef tamamlama sayısı, ziyaret süresi gibi bilgileri baz alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkına sahiptir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının DESİNATOR.NET’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

DESİNATOR.NET , işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman hiçbir ihbar ve uyarıda bulunmaksızın DESİNATOR.NET portalında yayınlamak suretiyle değiştirebilecektir.

DESİNATOR.NET’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı tüm güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.